Schermafbeelding 2016-04-24 om 12.26.29

Gelderland telt circa 6.500 hectare bedrijventerrein, waar ongeveer een derde van alle werkgelegenheid is gevestigd. Om deze werkgelegenheid in de toekomst te behouden, maakt de provincie zich sterk voor goede en aantrekkelijke terreinen. Aanvullend aan de investeringen in de openbare ruimte kunnen nu ook investeringen worden gedaan in de private ruimte.
Voor de herontwikkeling van private kavels op bedrijventerreinen komt € 7,5 miljoen beschikbaar in het Fonds Herstructurering Bedrijventerreinen Gelderland (FHBG). Het doel van het fonds is om de economische functie van bestaande bedrijventerreinen te versterken.

Voor wie zijn de investeringen bestemd?
Om een substantieel effect te bewerkstelligen dient de oppervlakte waar het project positieve uitstraling op heeft, minimaal 5.000m² -in principe aaneengesloten- terrein te bedragen. De investeringen hebben betrekking op aankoop/bewerking van grond en/of vastgoed. Investeringen in machines/inventaris zijn niet mogelijk vanuit het fonds.
Verder zijn investeringen die er uitsluitend op gericht zijn om ruimte te maken voor grote detailhandel, zelfstandige kantoren of transformatie van het gebied uitgesloten.

Wie kan een aanvraag indienen?
Projectontwikkelaars, natuurlijke of rechtspersonen, huurders van onroerende zaken eigenaren van onroerende zaken dan wel een samenwerkingsverband tussen voornoemde doelgroepen die substantiële economische activiteiten in de provincie Gelderland verrichten of gaan verrichten.

Meer informatie
Financieringsaanvragen kunt u indienen bij PPM Oost, Sylvia Kortenraij, senior investment manager Gelderse Specials, telnr. 06-28909191. Voor ondersteuning bij het opstellen van de financieringsaanvraag kunt u contact opnemen met Oost NV, Frank Geerlings, senior projectmanager Bedrijfsomgeving, telnr. 06-81689458. De inzet van Oost NV wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: