IMG_3258

“Hier staat een tevreden man”. Met deze woorden mocht Rinus Smet donderdagavond 21 april de aftrap geven op de bijeenkomst bij gastheer Van Eijgenhuijsen Precisievervoer die door de BvBR (Belangenvereniging Bedrijvenparken Ruurlo) en ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) was georganiseerd. Smet doelde met zijn opmerking op de positieve stappen die worden gezet op de weg naar het streven om de Achterhoek in 2030 energieneutraal te krijgen. De bijeenkomst had tot doel de uitkomsten van de gehouden energie- en duurzaamheidsscan onder deelnemende bedrijven van bedrijvenpark Ruurlo te presenteren. Het bedrijvenpark Ruurlo doet mee aan het pilot project ‘zelfvoorzienend duurzaam en innovatief bedrijvenpark’ onder leiding van Otto Willemsen van Duurzaam4Life en Remco Jansen van DOOR advies dat deels door provincie en gemeente gesubsidieerd wordt.

Als eerste spreker trad Jan Straatman op die nog eens de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen van Achterhoek Duurzaam Verbouwen toelichtte. Hij omschreef de ambitie “Achterhoek Energieneutraal 2030” als een trektocht, waarbij de vraagkant moet <em>willen</em>, de aanbodkant moet <em>kunnen</em> en de partijen (3 O’s) het samen moeten <em>doen</em>.
Daarna gingen Willemsen en Janssen dieper in op de resultaten van de gehouden enquête. Willemsen benadrukte nog eens dat duurzaam rendement niet alleen geld verdienen betekent. Duurzame innovatie gaat niet vanzelf, maar moet geïnitieerd worden en in de gehele organisatie verankerd. Alleen als alle betrokkenen van het nut overtuigd zijn, komen er veranderingen en is er kans van slagen. Deze collectiviteitsgedachte trok hij ook door naar het gehele bedrijvenpark. Er is weliswaar voldoende aandacht van de individuele bedrijven voor energiebesparing en duurzaam rendement, maar er wordt nog te weinig als een gezamenlijk park naar buiten getreden.
Janssen besprak de uitkomsten van de enquête. Algemeen geldt dat de deelnemers voldoende stilstaan bij het vraagstuk, maar er moeten wel concrete vervolgstappen worden geformuleerd en genomen.

De volgende ideeën werden genoemd om als bedrijvenpark gezamenlijk op te treden:

• Afvalinzameling/afvalscheiding/afvalstromen (21)
• Energie inkoop, mits goedkoper (17)
• BHV, VCA ARBO Brand trainingen (14)
• Groenbeheer/groenonderhoud (13)
• Deelauto/mobiliteit/laadpalen (5)

As laatste spreker kwam Wybren Jouwsma van Bronkhort High-Tech aan het woord. Na een inleidend filmpje schetste hij het verhaal van een bedrijf dat sinds de oprichting al zijn tijd vooruit was als het gaat om duurzaam en circulair ondernemen. Tevens legde hij uit dat DVO geen momentopname is, maar een doorlopend proces, mede gericht op het doorgeven van een gezonde wereld aan de volgende generaties. Bronkhorst High-Tech is bij uitstek innovatief als het om nieuwe maatregelen gaat. Zo vangt het bijvoorbeeld al het regenwater van zijn gehele terrein op en geeft het gefilterd weer terug aan het grondwater. Ook is er in het gehele bedrijf geen airco meer aanwezig, maar worden de ruimtes gekoeld met de buitenlucht. De vraag echter of het bedrijf in 2030 geheel energieneutraal is, kon niet met zekerheid positief beantwoord worden. Het streven echter is er wel degelijk.

Na afloop was er nog een ‘snelkooksessie’ met korte vragen over verduurzaming, samenwerking, uitvoering en vermarkting. Al met al een zeer inspirerende en ambitievolle avond met een zeer positieve inslag. Het gaat zeker een vervolg krijgen, ook voor de overige bedrijvenparken van Berkelland. Niet voor niets sloot Rinus Smet af met wederom de worden: “Hier staat een tevreden man”.

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: