Logo Platform

Woensdag 13 januari jl. was voor het Platform B.V. Berkelland een memorabele dag. De Nieuwjaarsreceptie werd voor de 5e keer gehouden en voor de eerste keer in de huiskamer van het gemeentehuis. Vooral dat laatste onderstreepte de goede samenwerking tussen de gemeente, bedrijfsleven en onderwijs die in de afgelopen 5 jaar is opgebouwd. Helaas wilde het lot dat juist voorzitter Rinus Smet van het Platform B.V. Berkelland ziek was, waardoor hij de lustrumbijeen- komst moest missen.

Medebestuurder Henk Deunk van Platform B.V. Berkelland verrichtte de opening en heette ieder- een van harte welkom. Hij wenste een ieder een mooi en voorspoedig 2016 en hoopte tevens op een snel herstel voor voorzitter Rinus Smet. Tevens bedankte hij de gemeente Berkelland voor haar gastvrijheid.

Wethouder Han Boer van Economische Zaken wenste ook iedereen aan het begin van zijn toe- spraak een voorspoedig 2016 en voorzitter Rinus Smet van harte beterschap. Boer memoreerde als eerste aan de gemeentelijke fusie die 10 jaar terug tot stand kwam en de groei die Berkelland sindsdien doorgemaakt heeft. Het huidige college zit nu op de helft van haar termijn en alles wijst er volgens hem op dat door de inspanningen van alle betrokkenen het ondernemersklimaat in Berkelland positief verbeterd is. 2016, zo is de verwachting, moet dan ook het oogstjaar van het eerder ingezette beleid worden.

Met de aansluiting vanaf 2016 van LTO, de agrarische sector, de komst van een Centrum voor Jong Ondernemerschap en de geïntensiveerde contacten met de groep ZP’ers, vertegenwoordigt het Platform B.V. Berkelland nu de gehele economische en onderwijssector binnen Berkelland.

Boer verwees naar 3 belangrijke terreinen waar de gemeente als financiële partner optreedt ter bevordering en verbetering van het economische klimaat.
Ten eerste is er de lening van maximaal € 5 miljoen aan CIF voor de verglazing van het buiten- gebied. Snel internet via breedband is een absolute noodzaak voor alle betrokkenen in het buiten- gebied.

Ten tweede wordt de zogenaamde starterlening doorgezet, waardoor starters op de huizenmarkt aan een betaalbare woning kunnen komen.
Ten derde is er de duurzaamheidslening, waarmee particulieren tegen een lage rente geld kunnen lenen voor het opwekken van duurzame energie.

Verder sprak hij de hoop uit dat er in 2016 een gemeentelijk aanspreekpunt komt voor werkgevers met betrekking tot de arbeidsmarkt. De samenvoeging van de SDOA en Hameland is al een feit, maar het zou mooi zijn als ook het UWV aansloot, zodat er 1 loket ontstaat.

Boer sprak voorzichtig zijn zorg uit over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Berkelland. Het aantal werk- zoekenden stabiliseert welis- waar, maar zakt nog niet. Met name de werkgelegenheid in de detailhandel en de zorg baart zorgen. 2015 was ook het jaar waarin veel faillisse- menten waren.

Voor de komende twee jaar geldt dat de gestarte projecten doorgezet en afgerond wor- den.

Het centrum van Eibergen ondergaat een metamorfose, wat zeker een positieve impuls gaat geven aan de economie. Het onderwijsplein, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, is officieus van start gegaan. Het innovatietraject met de UTwente is positief afgerond en zal een regionaal vervolg krijgen. De bereikbaarheid van Berkelland wordt verbeterd met de nieuwe N18. Het project ‘veilig

ondernemen’ is opgestart en de contacten met buurland Duitsland worden geïntensiveerd.

Tenslotte wees Boer op het belang van de verdere doorgroei en professionalisering van het Platform B.V. Berkelland. Om lopende en nieuwe projecten goed te kunnen uitvoeren, is financiële draagkracht nodig. Het bedachte ondernemersfonds leent zich uitstekend daarvoor. Hij benadrukte dat de gemeente slechts een 1:1 doorgeefluik wordt in de afdracht van de gelden aan het Platform B.V. Berkelland.

Het succes van de ‘Dag van de Berkellandse Ondernemer’ in 2015 was veelzeggend voor de toenemende betekenis van het Platform B.V. Berkelland.

 

DSC02719

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: