Schermafbeelding 2016-04-24 om 13.00.42

Van VNO NCW Midden ontvingen we volgend bericht:

“Geachte dames en heren,

Enige tijd geleden hebt u een enquêteformulier ontvangen over de beheersing van de Duitse taal en eventuele knelpunten daarbij. In de bijlage treft u de resultaten van de enquête. Vanuit de initiatiefnemers, waaronder VNO-NCW Achterhoek, treden we graag in contact met de organisaties die de enquête hebben ingevuld (reacties graag via l.lamantrip@poa-achterhoek.nl) In de bijlage treft u de resultaten van de enquête en de vervolgstappen.

We verzoeken u om bovenstaande informatie en de bijlage te verspreiden naar de leden van uw industriekring.
We danken u voor uw medewerking.

Hartelijke groet,
– mede namens Wilma Elbertsen –

Mariska Bruil-de Vos
secretaresse/ledenadministratie
(maandag, dinsdag en donderdag)
T 055 – 7601 616 (doorkiesnummer)”

Klik op onderstaande link voor de enquêteresultaten.

resultaten enquete Notitie belang Duitse taal voor werkgevers def verz april 16

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: