Industriële Kring Berkelland

Donderdag 26 november om 16.00 uur wordt de ALV gehouden. In deze vergadering wordt een voorstel tot statutenwijziging in stemming gebracht.

Zoals bekend is de samenvoeging van IKB en Platform Berkelland in de afrondende fase. De huidige IKB wordt hiervoor omgevormd naar de nieuwe organisatie Bedrijvenkring Berkelland. Om dit juridisch te kunnen realiseren is het nodig een statutenwijziging door te voeren. Zie hiervoor agendapunt 7 (informatie nieuwe structuur IKB/Platform) in de notulen van de ledenvergadering van 1 oktober jl. die op 6 oktober j.l. zijn toegezonden. De nieuwe statuten zijn opgesteld door notaris Kraayenhof uit Borculo.

De statutenwijzigingen betreffen de naam, de leden en de jaarlijkse bijdragen.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de vergadering via TEAM (digitaal) gehouden. De deelnamelink wordt na aanmelding voor de ALV tijdig toegestuurd.

Klik hier voor de agenda.

Aanmelden kan direct via deze link

Schrijf een reactie:

*

Uw email adres zal niet worden getoond.

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: