MIT-regeling

Het ministerie van economische zaken heeft 15 april bekendgemaakt dat mkb-bedrijven in de topsectoren gebruik kunnen maken van de nieuwe MIT-regeling (Mkb Innovatiestimulering in de Topsectoren)

Dit jaar komt via deze regeling ruim 50 miljoen euro beschikbaar om innovatie in het mkb binnen de topsectoren te bevorderen. Op 19 mei is de MIT-regeling opengesteld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM: “het is gelukt om de landelijke en regionale regelingen verder te stroomlijnen. Op deze wijze wordt het topsectorenbeleid verbonden met het regionale innovatiebeleid en daarmee wordt deze regeling nog toegankelijker gemaakt voor het mkb.”

Met een vergroot budget van ruim 50 miljoen euro kunnen nog meer innovatieve bedrijven worden ondersteund. De topsector Hight Tech Systemen en Materialen (HTSM) vormt een belangrijke motor en aanjager van de Nederlandse economie. Met de MIT-regeling worden instrumenten beschikbaar gesteld om innovatie te stimuleren. Met de inzet van deze instrumenten wil de topsector ervoor zorgen dat de activiteiten van het innovatieve mkb nog beter aansluiten op de HTSM-innovatieagenda en in het bijzonder op de zeventien roadmaps.

“Met een budget van 50 miljoen is het mogelijk om alle instrumenten beschikbaar te stellen voor het mkb. Met behulp van de kennisvouchers wordt de drempel naar samenwerking met kennisinstellingen verlaagd. Hierdoor kan het mkb eenvoudig van deze kennis gebruik maken en wordt samenwerking gestimuleerd. Ook kunnen dit jaar haalbaarheidsonderzoeken financieel worden ondersteund. Verder is het weer mogelijk om financiering te krijgen voor het gezamenlijk uitvoeren van industrieel onderzoek in een privaat-private samenwerking. Dit is nog aantrekkelijker gemaakt door maximaal 200.000 euro per project beschikbaar te stellen. De ingediende R&D-samenwerkingsprojecten worden beoordeeld aan de hand van criteria, zodat de meest excellente voorstellen worden beloond. Ik roep bedrijven op om nu al plannen te maken”, aldus Lundqvist.

©2015 | Ontwerp en realisatie door Beelddadig
Volg ons: