Aanmeldformulier training 3D printen

Logo 3D printen Logo Civon Logo Sika Logo VNO-NCW
 • De cursus start in september 2021 en vindt plaats op donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.
 • Cursus locatie: Techniek lokaal Berkelstreek, Bosberg 21, 7271 LE Borculo.
 • De kosten bedragen € 100,- per deelnemer en dienen voor aanvang betaald te zijn.
 • Voor de cursus in Berkelland is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing verloopt op volgorde van binnenkomst.
 • De ouder ontvangt per mail een bevestiging van aanmelding. Daarna wordt z.s.m. bericht of de leerling tot de training wordt toegelaten en wanneer deze gaat plaatsvinden.
 • De ouder verklaart zich bereid het cursusgeld voor aanvang van de cursus te voldoen. Betaalgegevens worden vermeld in de genoemde bevestiging.
 • Deelname is pas definitief na ontvangst van het volledige curusgeld.
 • De cursus bestaat uit een voortschrijdend proces. Hierdoor is het niet mogelijk een les te missen. Dit houdt in dat bij een gemiste les de stof vóór de volgende les moet zijn ingehaald. Zo niet, dan is verdere deelneming aan de lessen uitgesloten en kan er geen examen worden gedaan. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
 • Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd, wordt de zelf gebouwde printer als diploma overhandigd.

Werkwijze, afspraken en regels

Algemeen

 • De deelnemers houden zich aan de veiligheidsregels die in de eerste bijeenkomst besproken worden.
 • De deelnemers zijn verzekerd via de ouders/verzorgers.
 • Het lokaal is een gezamenlijke verantwoording van alle deelnemers. Zorgvuldig omgaan met de gereedschappen en materialen is in het belang van ons allemaal. Vernielingen en ongewenst gedrag worden niet geaccepteerd en hebben dan ook consequenties. Ruimtes moeten aan het einde van de les schoon zijn. Verven in het lokaal is niet toegestaan.
 • Fietsen, jassen en tassen horen op de aangewezen plekken. Geen jassen en tassen op de werkplek.
 • De deelnemers storen de aanwezige lessen binnen het lokaal/school niet.
 • Elke deelnemer zorgt voor een tas, bak, doos of kist. Hierin worden de onderdelen en de printer meegenomen, zodat het beschikbaar is voor de volgende les.
 • Leerlingen vragen aan de coördinator/trainers om materialen. Zelf materialen pakken is niet toegestaan.
 • Deelnemers bouwen samen met de begeleider hun printer en lossen zoveel mogelijk samen de knelpunten op.
 • Om te zorgen dat de training met goed gevolg kan worden afgerond, zorgen de deelnemers dat ze de opgegeven (huiswerk)opdrachten op de afgesproken manier en tijd maken.
 • Positieve instelling en technisch inzicht zijn vereist.

De trainers

 • Er zijn 4 trainers: Gerry Klein Falckenborg, Johannes Hegeman, Adrie Holkers en Jan te Nijenhuis.
 • De trainers zijn vrijwilligers. Zij willen met plezier deze training geven en de deelnemers heel graag op een gemoedelijke manier ondersteunen. Zij hebben er geen behoefte aan om deelnemers te moeten corrigeren.

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer J.H. Deunk
Mail: IKBprojecten@hotmail.com – Telefoon 06-51354713.

Voornaam

Achternaam

Leeftijd

Geslacht

Ouder is werkzaam bij

Naam ouder

Correspondentie e-mailadres

Telefoonnummer